Je bestelt zonder risico

Als iets je niet bevalt, kun je het gemakkelijk binnen 60 dagen terugsturen of ruilen.
Wij voegen een retourbon bij het pakket met je bestelling. Indien je de overeenkomst wenst te annuleren, d.w.z. artikelen wenst terug te zenden, kun je de betreffende artikelen gewoon binnen 60 dagen naar ons terugzenden, samen met de ingevulde retourbon. Alle informatie over de verwerking van retourzendingen vind je onder Retourzendingen.

Voor retourzendingen uit Duitsland en Oostenrijk stellen wij je graag gratis een voorgefrankeerd DHL-pakketlabel ter beschikking, dat je zelf kunt afdrukken.
Voor retourzendingen uit Duitsland en Oostenrijk brengen we € 5,- in rekening voor bestellingen die na 31 mei 2022 zijn geplaatst. Deze kosten worden in mindering gebracht op het retourbedrag van de retour.
Je kunt de bestelling ook op een andere manier annuleren, bijvoorbeeld met behulp van het door de wetgever verstrekte modelformulier voor annulering. Je vindt dit aan het eind van de annuleringsvoorwaarden.

Consumenten hebben het volgende wettelijke herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 60 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt 60 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit hebt/heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons het volgende toesturen

Motel a Miio GmbH
Elly-Staegmeyr-Str. 15
80999 München
Duitsland
E-mail:  hello@motelamiio.com
door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief of e-mail per post) van je besluit om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt vóór het einde van de annuleringstermijn.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst hun woonplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 60 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van je annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen weigeren je terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 60 dagen na de dag waarop je ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 60 dagen verzendt.
Je draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.
Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien je het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te zenden.)
Aan
Motel a Miio GmbH
Elly-Staegmeyr-Str. 15
80999 München
Duitsland

E-mail: 

hello@motelamiio.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*) / de verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

Datum

____________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Top