Privacybeleid

Dank je voor je interesse in onze online winkel. De bescherming van je privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij je in detail over de behandeling van je gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

Je kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van je bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten via een externe dienstverlener In het kader van de verwerking namens ons, levert een derde partij hosting- en websiteweergavediensten aan ons. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven online winkel, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je ons deze informatie vrijwillig verstrekt als onderdeel van je bestelling, wanneer je contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer je een klantenaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om je contact te verwerken of de klantenrekening te openen, en je de bestelling niet kunt voltooien en/of de rekening niet kunt openen, of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens in overeenstemming met Art 6 para 1 p. 1 lit b DSGVO voor de verwerking van het contract en de behandeling van je vragen. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van je klantenrekening worden je gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij jou in deze verklaring informeren. De verwijdering van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in het klantenaccount is voorzien.

3. Delen van gegevens

Voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit b DSGVO, geven wij je gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die je in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is belast of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf als je een rekening bij hen opent. In dat geval moet je je tijdens de bestelprocedure met je toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. Nieuwsbrief per e-mail en reclame per post

Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of door jou afzonderlijk verstrekte gegevens om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van je toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG.
Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij jouw e-mailadres verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij jou in deze verklaring informeren.
De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking voor onze rekening verzonden door een dienstverlener, aan wie wij jouw e-mailadres voor dit doel doorgeven.
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Productinformatie Na afronding van je bestelling sturen wij je per e-mail gratis spannende informatie over fantastische, soortgelijke producten en regelmatig exclusieve speciale aanbiedingen.
Je kunt je op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze informatie via een link in de e-mail of door een e-mail te sturen naar hello@motelamiio.com.

Postreclame en je recht om bezwaar te maken Bovendien behouden wij ons het recht voor je voor- en achternaam en je postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bv. om je per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG zwaarder wegen dan onze belangen.
De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking voor onze rekening verzorgd door een dienstverlener aan wie wij jouw gegevens voor dit doel doorgeven.
Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Gegevensverwerking voor transactieverwerking Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient om het contract te vervullen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bv. facturatie, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning) . In overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG dient dit om onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in een efficiënt betalingsbeheer te beschermen, die prevalerend zijn in het kader van een belangenafweging.

Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten Aankoop op rekening via Klarna, Klarna aankoop op afbetaling: Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), zullen wij uw gegevens als onderdeel van de betaling en contract doorgeven verwerking in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG aan Klarna. Deze gegevens worden doorgegeven zodat Klarna een factuur kan maken voor de door u gewenste factuurverwerking en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren. Begrijp alsjeblieft dat we je de respectievelijke Klarna-betaalmethode alleen kunnen aanbieden als dit mogelijk is op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Gedetailleerde informatie hierover en de gebruikte kredietbureaus vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Klarna.

6. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat je je browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat en stellen ons in staat je browser bij je volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kun je vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van je webbrowser. Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen.

Als je geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse Voor zover je hiervoor toestemming hebt gegeven conform Art 6 (1) zin 1 lit a AVG, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.nl), met het oog op website-analyse. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door je browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.
Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Hierdoor wordt voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt.
Als alternatief voor de browserplug-in kun je op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Daarbij wordt een opt-out-cookie op je eindapparaat geplaatst. Als je je cookies verwijdert, zal je opnieuw om je toestemming worden gevraagd.

7. Reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing Wij gebruiken Google Adwords om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover je ons daarvoor toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, wordt bij je bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die je hebt bezocht. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als je Google toestemming hebt gegeven om je web- en app-browsergeschiedenis aan je Google-account te koppelen en informatie van je Google-account te gebruiken om advertenties die je op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als je ingelogd bent bij Google tijdens je bezoek aan onze website, zal Google je gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden je persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen.
Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.nl). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de remarketing-cookie via deze link te deactiveren. Daarnaast kun je bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

8. Contactmogelijkheden en je rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Overeenkomstig art. 15 van de AVG heb je het recht om informatie te vragen over je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover dat in de verordening is bepaald;
 • Overeenkomstig art. 16 AVG heb je het recht om onverwijld correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig art. 17 AVG heb je het recht te eisen dat je door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verdere verwerking van je gegevens niet
  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • om redenen van openbaar belang, of
  • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
  vereist is;
 • Overeenkomstig art. 18 AVG heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar je bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar je ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of
  • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG;
 • Overeenkomstig art. 20 AVG heb je het recht om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • overeenkomstig artikel 77 AVG het recht, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je je wenden tot de toezichthoudende autoriteit van je gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.
Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonlijke gegevens, of als je informatie wilt, gegevens wilt corrigeren, blokkeren of wissen, of als je de gegeven toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kun je tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kun je dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, heb je alleen het recht bezwaar te maken op gronden die uit je bijzondere situatie voortvloeien.
Nadat je je recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Dit is niet van toepassing indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.
Top