Motel a Miio GmbH
Elly-Staegmeyr-Str. 15
80999 München
Duitsland
MaM pottery GmbH
Schifflände 5
8001 Zürich
Zwitserland
Managing Director:  Philipp Castien, Nicolas Gordon Borchard
Belastingnummer:  14316411151
Btw-nr.:  DE815681017
Handelsregister:  Amtsgericht München HRB 231825
Verantwoordelijk volgens § 55 RStV:
Philipp Castien
Elly-Staegmeyr-Str. 15
80999 München
Duitsland
Opmerkingen over prijzen/verzendkosten
Alle prijzen voor de op www.motelamiio.com aangeboden producten zijn inclusief de wettelijk vastgestelde btw incl. verpakkingskosten, plus verzendkosten.
Fouten, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 paragraaf 1 van de Duitse Telemedia Wet (TMG).
Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast.
Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Motel a Miio GmbH in welke vorm en op welk medium dan ook.
Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen en bedrijfslogo's die op deze website worden genoemd, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.
Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14, lid 1, ODR-Verordening en § 36 VSBG
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat je kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en zijn daartoe in het algemeen ook niet bereid.
Top